• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Analiza rynków światowych:

Rzeczpospolita Polska dopiero raczkuje na arenie innowacji. Dla skonfrontowana w Stanach Zjednoczony co roku zgłaszanych jest około 200 tysięcy patentów. Istotne jest uświadomienie biznesmenom jak istotne dla naszego państwa jest raportowanie patentów. Co to w ogóle jest patent? Dla korporacji to dokument stwierdzający, że dany wymysł jest jej i nie został skopiowany. Dla Polski to następne miejsca pracy. Gorąco zapraszamy – doradztwo biznesowe Lublin. Na co można przeznaczyć dotacje unijne? Na przykład na pokrycie wydatków zgłoszenia wynalazku do Urzędu Patentowego bądź też na węszcie procedury unieważnienia patentu jeżeli zachodzi podejrzenie plagiatu. Pieniądze z dotacji mogą też być przekazane na wszelkie opłaty urzędowe, których w trakcie zgłaszania patentu jest dosyć mnóstwo. Między innymi: tłumaczenie dokumentów, wydatki spraw sądowych. Znaczącym argumentem na pozytyw jest to, że wnioski można zgłaszać w trybie ciągłym. Co świadczy, że nie ma określonych terminów oraz konkursów. Jedna jednostka gospodarcza może zgłaszać kilka wniosków o patentowe dotacje. Maksymalna kwota dotacji wynosi 400 tysięcy złotych. Minimalna 2 tysiące.

1. Odwiedź stronę

2. Znajdź więcej

3. Otwórz link

4. Czytaj dalej

5. Dowiedz się teraz Rola Stanów Zjednoczonych w globalnej gospodarce.

Categories: Biznes

Comments are closed.